YOOtheme

Duyurular

Özet

Kâr etmiş olmakla birlikte yaşanan iflas olaylarının etkisiyle firma performansının ölçülmesinde kullanılan ve nakit akımları hakkında bilgi sunan nakit akım tablosu önemli finansal tablolar arasında yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada nakit akım tablosunun direkt ve endirekt yönteme göre hazırlanması ile ilgili yapılan tartışmaların çerçevesi ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca nakit akım tablosu hazırlanırken kullanılan direkt ve endirekt yöntem arasındaki farklar vurgulanmıştır. Bu bağlamda, yöntemlerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında yapılan tartışmalara yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Nakit akım tablosu, direkt yöntem, endirekt yöntem.

Abstract

(Discussions Regarding the Preparations of Cash Flow Statement Using Direct-Indirect Method)

By the influence of the bankruptcies of the firms reporting earnings, the cash flow statement which is used to measure firm performance and to disclose information about the cash flows of the firm have become one of the important financial statements. In this study we try to (draw) put forth the frame of discussions regarding the preparation of cash flow statement using direct and indirect method. Moreover, the differences between the direct and the indirect method have been pointed. The discussions regarding the advantages and drawbacks of using these methods have been incorporated in the study.

Key Words: Cash flow statement, direct method, indirect method.

Bu dosyayı indir (18.pdf)Tam Metin (PDF)[Nakit Akım Tablosunun Hazırlanmasında Direkt - Endirekt Yöntem Tartışması]388 Kb