YOOtheme

Duyurular

1. Muhasebe ve Finansman Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır.

2. Yazarlar, http://journal.mufad.org adresindeki Kayıt bölümüne akademik ve/veya yönetsel unvanlarını, çalışma alanlarını, iletişim bilgilerini (kurum adresleri, yazışma adresleri, telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri) girdikten sonra Yazar Menüsü altında görünecek olan Online Makale Gönderim bölümünü kullanarak makalelerini gönderebilirler.

3. Gönderilen makalelerin her biri için Derneğe 150 TL. bağış alınmaktadır. Bağış, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği’ne (MUFAD) ait banka hesap numarasına yatırılmalıdır.  Havale/EFT ödemeleriniz için banka hesap numaramız aşağıdaki gibidir. Dekont, e-mail yoluyla  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine gönderilmelidir.

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96

4. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen yazılar ve makale sunum ücreti, sunulan makale yayınlansın-yayınlanmasın iade edilmez.

5. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

6.  Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Basımı uygun bulunan makalelerin, yayımlanıp yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.

7. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği'ne (MUFAD) aittir.

8. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

9. Gönderilen makaleler 1,5 satır aralıklı, tablo ve şekillerle birlikte en çok 25 A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Makalenin başlığı 16 punto, yazılar 12 punto (Times New Roman) ve Türkçe font kullanılarak tek sütun olarak hazırlanmalıdır.

10. Gönderilen bütün makalelerin başında, Türkçe Başlık, Türkçe Özet, İngilizce Başlık, İngilizce Özet yer almalıdır. Özet kısımları 150 kelimeyi aşmamalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özet kısımlarının altında Anahtar kelimeler İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır. Giriş, metin ve sonuç dahil olmak üzere ( kaynakça hariç )  tüm başlıklar numaralandırılmalı ve koyu olmalıdır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı, metodolojisi ve bulguları hakkında daha fazla detay verilmelidir. Her tablo, şekil ve grafik üzerinde numaralandırma yapılarak  içeriği tam olarak belirten bir başlık bulunmalıdır.  Tablo, şekil ve grafiklerin kaynağının olması durumunda kaynakların tablo, şekil ve grafiklerin altına yazılması gerekmektedir. Sonuç bölümünde çalışmanın sonuçları ve öneriler/gelecek çalışmalar hakkında bilgi vermelidir.

11.  Gönderilen makalelerde mutlaka, iki rakamlı düzeyde (Örneğin; M41) en az iki, en fazla dört adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken JEL sınıflamaları içinhttp://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php adresinden yararlanılabilir.

12. Metin içindeki her alıntı kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde alıntı yapılmayan eserler kaynakçada verilmemelidir. Alıntılar dışındaki açıklamalar, dipnot biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir.

Metin içindeki alıntılar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren kaynakça listesi, metin sonunda, alıntı sistemine uygun olarak gösterilmelidir. Kaynakçada yazar soyadları alfabetik sıra ile büyük harf, yazar isimleri de açık olarak yazılmalı,  makaleler tırnak içinde ilk harf büyük yazılmalı, makalelerin dergide yer aldığı sayfa aralığı Türkçe makaleler için ss., yabancı makaleler için pp. olarak yer almalı ve kaynakçada tüm kaynaklar için aynı kuralların uygulandığı kontrol edilmelidir.

Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki alıntılarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:

Tek yazarlı kitaplar ve makaleler :

Metin içinde: (Soyad, Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Cilt, Yayın Evi, Basım Yeri.


Metin içinde: (Soyad, Yıl: Sayfa)
Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), “Makale Adı”, Dergi, Sayı, Ay, ss.

İki yazarlı kitaplar ve makaleler :

Metin içinde: (Soyad ve Soyad, Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Cilt, Yayın Evi, Basım Yeri. 

Metin içinde: (Soyad ve Soyad, Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), “Makalenin Adı”, Dergi, Cilt, Sayı, Ay, ss.

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Soyad vd., Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri. 

Metin içinde: (Dağlı vd., 2010: 19)
Kaynakçada: Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad - Soyad, Ad (Yıl), “Makalenin Adı”, Dergi, Sayı, Ay, ss.

Yazarsız/kolektif yayınlar:

Metin içinde: (Yayın Evi, 1991: 101) 
Kaynakçada: Yayın Evi (Yıl), Çalışmanın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri.

İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

Metin içinde: (Birincil Kaynak Soyad, Yıl: Sayfa) 
Kaynakçada: Birincil Kaynak Soyad, Ad (Yıl), Eserin Adı, Yayın Evi, Basım Yeri, ( Aktaran Ad Soyad, Eserin Adı, Yayın Evi, Basım Yeri, Yıl, ss.)

Elektronik ortamdan yapılan alıntılar:

a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki alıntılar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir. 
Metin içinde: (Soyad, Yıl) 
Kaynakçada: Soyad, Ad (Yıl), “Eserin Adı”, Web sayfası Linki (Erişim Tarihi).

b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki yollamalarda sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan site adresi yine siteye ulaşma tarihi ile birlikte ayraç içinde verilmelidir. 
Metin içinde: ( web sayfası linki, 1999) 
Kaynakçada: (web sayfası linki, Erişim Tarihi)