YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Son zamanlarda türev finansal araçların kullanımı ülkemizde giderek artmaktadır. Türev piyasalarda işlem gören finansal araçlardan biri de vadeli işlem sözleşmeleridir. Vadeli işlem sözleşmeleri, sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir. Riskten korunmak isteyen yatırımcılar, spekülatörler ve arbitrajcılar vadeli işlem piyasalarında işlem yapabilmektedirler. Vadeli işlem piyasalarında pay senedi, borsa endeksi, döviz, altın, emtia, enerji gibi çeşitli dayanak varlıklara bağlı vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.

Bu çalışmada, vadeli işlem sözleşmeleri çeşitli yönleriyle açıklandıktan sonra TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı kapsamında Borsa İstanbul’da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem görmekte olan Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik uygulama örneklerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türev Araçlar, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, TMS 39.

JEL Sınıflandırması: M40, M41

Recognition of Gold Futures Contracts

ABSTRACT

The use of derivative financial instruments has been recently increasing in our country. One of the financial instruments traded in derivative markets is futures contracts. A futures contract is a standardized contract between two parties obligating them to buy or sell a predetermined quantity of a specified underlying asset of predetermined features at a predetermined price in a certain maturity. Investors who want to protect themselves from risk, speculators, and arbitrageurs can make transactions in the futures market. Futures contracts on depending various underlying assets such as stock, indexes, foreign exchange, gold, commodities, and energy are traded in futures markets.

In this study, at first explaining various aspects of futures contracts then practices relating to recognition of Gold Futures Contracts that trading in Derivatives Market in Borsa Istanbul within the framework of TAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement Standard are given.

Keywords: Derivatives, Futures Contracts, TAS 39.

Jel Classification: M40, M41.

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi]211 Kb